Sistem MyDaftar Pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan menyediakan kemudahan pengurusan maklumat kehadiran program secara online dan sistematik

ID Pengguna
:
Katalaluan
:
   
Unit Pengurusan Teknologi Maklumat, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan
©Hak Cipta Terpelihara